ANTIKVARISK FASADRENOVERING

Nordeahuset Sundsvall

Fasad- och fönsterrenovering samt restaurering av stuckatur på fasad samt staty på taket. Färgbortagning av befintlig färg. Om- och nyputsning av rusticerad fasad, listverk, pelare med hydrauliskt kalkbruk. Fasaden är färgad med Keim Silikatfärg i kulör liknande originalet från sekelskiftet.

IN- OCH UTVÄNDIG FASADPUTS- OCH BETONGRENOVERING

City-P Parkeringshus Sundsvall

Invändiga arbeten omfattar totalt ca 13 500 m2. Vägg- och golvytor som tvättades var ca 19 000 m2. Betongytor invändigt har skrapats, lagats, grundats och målats, omfattning ca 4 900 m2. Nya parkeringslinjer har målats till 465 p-platser. Trottoar- och nya gångytor har målats gula, totalt 730 m2.

FASAD-, FÖNSTER OCH BALKONGRENOVERING

Blindsillen Östersund

Renovering av fasader, fönster och balkonger på fastigheten. 

HELRENOVERING AV BALKONGER

Kvarteret Åkaren Östersund

Helrenovering av balkongplattor med urbilning av betong samt nygjutning av plattor i befintlig stålstomme. Renovering av orginalräcken samt nymontage av plåtar i sinusprofil.

HYDROFOBERING AV TEGELFASADER

Nackstavägen 25 A-E Sundsvall

Väderskydd av tegelfasader