ANTIKVARISK FASADRENOVERING

Nordeahuset Sundsvall

Fasad- och fönsterrenovering samt restaurering av stuckatur på fasad samt staty på taket. Färgbortagning av befintlig färg. Om- och nyputsning av rusticerad fasad, listverk, pelare med hydrauliskt kalkbruk. Fasaden är färgad med Keim Silikatfärg i kulör liknande originalet från sekelskiftet.

LÄS MER

IN- OCH UTVÄNDIG FASADPUTS- OCH BETONGRENOVERING

City-P Parkeringshus Sundsvall

Invändiga arbeten omfattar totalt ca 13 500 m2. Vägg- och golvytor som tvättades var ca 19 000 m2. Betongytor invändigt har skrapats, lagats, grundats och målats, omfattning ca 4 900 m2. Nya parkeringslinjer har målats till 465 p-platser. Trottoar- och nya gångytor har målats gula, totalt 730 m2.

LÄS MER

FASAD-, FÖNSTER OCH BALKONGRENOVERING

Blindsillen Östersund

Renovering av fasader, fönster och balkonger på fastigheten. 

LÄS MER

HELRENOVERING AV BALKONGER

Kvarteret Åkaren Östersund

Helrenovering av balkongplattor med urbilning av betong samt nygjutning av plattor i befintlig stålstomme. Renovering av orginalräcken samt nymontage av plåtar i sinusprofil.

LÄS MER

HYDROFOBERING AV TEGELFASADER

Nackstavägen 25 A-E Sundsvall

Väderskydd av tegelfasader

LÄS MER