HYDROFOBERING AV TEGELFASADER

Nackstavägen 25 A-E Sundsvall

Väderskydd av tegelfasader.

Vad var det för uppdrag som skulle utföras?
Vi ville väderskydda tegelfasader som börjat få släppor. Vi valde en metod som kallas hydrofobering som är som en impregnering av tegel och betong.

Varför vände du dig till Sjölander Måleri, numera Mästarna Sjölander?
Vi har ett flerårigt samarbete via kommunens ram-avtal och har erfarenhet av tidigare goda resultat.

Hur gick samarbetet?
Jättebra, de följde tidplan och budget.

Hur blev resultatet?
Bra, inga fler fuktskador har uppkommit efter behandlingen.

Skulle du rekommendera Mästarna G. Persson till andra?
Det är ett företag som är pålitligt, de följer tidplan och budget och sköter informationen till hyresgästerna på ett exemplariskt sätt.

Therese Seldahl
Förvaltare Mitthem AB

Se våra andra referenser

Nordeahuset Sundsvall

City-P Parkeringshus Sundsvall

Kvarteret Åkaren Östersund