Fasad och Balkong

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom fasadrenoveringar och balkongrenoveringar.

Några exempel är tilläggsisolering, luftade putsade fasadsystem, hydrofobering, leverans och montage nya balkongräcken, underhållsrenovering och skyddsbehandling av balkongplattor.

Läs mer kring respektive områden nedan.

Kontaktuppgifter Fasad och Balkong

Sundsvall  |  Härnösand | Östersund

Tomas Gustafsson
Projektledare

Puts & Balkongrenovering

070-513 75 58
tomas.gustafsson@mastarna.se

Tomas Lindbäck
Konsult

060-789 03 01
070-559 78 20
tomas.lindback@mastarna.se

Fasadsystem

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom puts och tegelfasadrenoveringar. Några exempel är tilläggsisolering, luftade putsade fasadsystem, leca och tegelmurning. Antikvarisk restaurering av kalkputs och silikatmålning.

Vi gör också förebyggande underhåll och renovering av tegelfasader med hydroforbering för att minska risken för sönderfrysning. Med vår hjälp får ni rätt förutsättningar för att era fasader ska hålla för framtiden.

Balkongrenovering

Vi gör allt från mer omfattande renoveringar av hela balkongen inklusive leverans och montage av nya balkongräcken till underhållsrenovering och skyddsbehandling av balkongplattor.

En nyrenoverad balkong ökar värdet på fastigheten.