Leverantörer

För dig som leverantör är det viktigt att tänka på följande:

1. Att fakturan är utställd till rätt bolag
2. Att rätt fakturaadress anges på fakturan
3. Att fakturan är märkt med vårt ordernummer
4. Att beställarens namn finns angivet på fakturan
5. Att fakturan, i de fall den avser byggtjänster, faktureras enligt lagen om omvänd skattskyldighet.

Fakturor via E-post

Vi tar i första hand helst emot leverantörsfakturor via e-post. Fakturan skall sändas som PDF, endast en faktura per PDF-fil.
Det är viktigt att rätt fakturaadress anges på fakturan även om den skickas som PDF.

Vår e-post adress för fakturor: hantverksdata.invoice@hantverksdata.se

Våra fakturaadresser

Mästarna Sjölander AB
FE 176
838 73  FRÖSÖN
Org.nr: 556255-6703

Mästarna Öbacka AB
FE 172
838 73  FRÖSÖN
Org.nr: 556278-3620

Mästarna Nord Team AB
FE 175
838 73  FRÖSÖN
Org.nr: 556195-4362

Mästarna G Persson AB
FE 174
838 73 FRÖSÖN
Org.nr: 556428-9394