Leverantörer

För dig som leverantör är det viktigt att tänka på följande:

1. Att fakturan är utställd till rätt bolag
2. Att rätt fakturaadress anges på fakturan
3. Att fakturan är märkt med vårt ordernummer
4. Att beställarens namn finns angivet på fakturan
5. Att fakturan, i de fall den avser byggtjänster, faktureras enligt lagen om omvänd skattskyldighet.

Fakturor via E-post

Vi tar i första hand helst emot leverantörsfakturor via e-post. Fakturan skall sändas som PDF, endast en faktura per PDF-fil.
Det är viktigt att rätt fakturaadress anges på fakturan även om den skickas som PDF.

Våra fakturaadresser

Mästarna Sjölander AB
FE1487-2330 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND
Org.nr: 556255-6703

E-post för fakturor:
fakturor.msab@mastarna.se

Mästarna Öbacka AB
FE1487-3770 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND
Org.nr: 556278-3620

E-post för fakturor:
fakturor.moab@mastarna.se

Mästarna Nord Team AB
FE1487-20620 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND
Org.nr: 556195-4362

E-post för fakturor:
fakturor.mntab@mastarna.se

Mästarna G Persson AB
FE1487-2329 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND
Org.nr: 556428-9394

E-post för fakturor:
fakturor.mgpab@mastarna.se