Rostskyddsmålning och Blästring

Vi utför blästring och målning till pappersindustrin, vattenkraften med flera, både i produktionslokaler och på fält. Vi har stor kunskap om de tekniker som krävs för hållbara industrimiljöer, till exempel rostskyddsmålning, epoximålning, dammbindning, antistatgolv, rostskydd och blästring.

Kontaktuppgifter Rostskyddsmålning och Blästring

Sundsvall | Härnösand

Hans Tjernberg
Projektledare

Rostkydd & Blästring

060-789 03 05
070-398 64 54
hans.tjernberg@mastarna.se

Vi är Auktoriserade inom
rostskydd och rostskyddsmålning.