Om Mästarna

Mästarna underhåller din fastighet och erbjuder en lång rad tjänster inom måleri, fasad, golv och rostskydd. Namnet är nytt sedan mars 2018, men i företaget jobbar samma skickliga hantverkare som du tidigare mötte hos Sjölander Måleri, CE Måleri, Öbacka Måleri, Målerfirma G. Persson och Nord Team Rostskydds. Vi hoppas att ett gemensamt namn ska bli tydligare och enklare för dig som kund.

Namnet Mästarna har vi valt för att det betyder skickliga hantverkare. Det är vi som gör jobbet! Det betyder också vinnare. Det är så vi vill att du som kund ska känna dig!

Företagen inom Mästarna har
lång erfarenhet och många år i branschen.

  • CE Måleri i Sundsvall grundades 2007
  • Nord Team Rostskydd med verksamhet i Sundsvall och Borlänge grundades 1977
  • Sjölander Måleri i Sundsvall grundades 1985
  • Öbacka Måleri i Härnösand har funnits sedan 1986
  • Målerifirma G Persson i Östersund grundades 1939 och firar snart 80 år!

Det är med andra ord företag med gedigen kunskap och stor erfarenhet som gått ihop under ett gemensamt namn. Alla urspungsföretag finns kvar i juridisk mening, men i all kommunikation och för dig som kund är vi nu kort och gott – Mästarna.

Nöjd kund-garanti

Vi är medlemmar i Måleriföretagen och erbjuder därigenom en Nöjd-Kund-Garanti. För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag – vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet.

Läs mer

Vad innebär garantin för dig som konsument

  • Två års garanti på utfört måleriarbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.